builderall

Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii de participare la seminariile RECALL HEALING® – ONLINE -  Contract Încheiat La Distanță 

Recall Healing®, fiind o metodă de autocunoaștere,  oferă o "călătorie" provocatoare, cu multe conștientizări și descoperiri uimitoare privind viața noastră proprie, un proces de conștientizare a traumelor din spatele afectiunilor si comportamentelor.  Scopul evenimentelor sunt educaţionale/informaţionale şi NU de a diagnostica sau trata orice stare de sănătate, sau de a înlocui instrucţiunile unui practician de asistenţă medicală.

Recall Healing®este marcă înregistrată de către dr. Gilbert Renaud PhD, la nivel internaţional.
Trainer: Gilbert Renaud PhD – expert fondator Recall Healing şi trainer oficial din Vancouver, Canada.
Partenerul exclusiv în România al Recall Healing®, precum şi administratorul portalului de informaţii online www.recallhealing.ro/www.recall-healing.ro este Aliz Brunner, reprezentant și organizator evenimente  Recall Healing® în România, prin S.C. ANIMA SANA CONSULT S.R.L., societate de drept român cu răspundere limitată, înregistrată în Registrul Comertului sub nr. J5/1653/02.09.2016, având CUI RO 36487706, cu sediul in Oradea, str. Moscovei nr. 31, denumit în continuare „Organizator”.

CAP. I – Condiţiile generale de participare:
Art.1. -  Evenimentul Recall Healing® prezentat şi organizat NU este un curs online acreditat. Este un eveniment online live, interactiv.  Nu oferă o "calificare", doar o abordare alternativă. Prin inscrierea la eveniment Participantul, dacă este terapeut specializat acreditat în îngrijirea sănătăţii, in alte domenii decât Recall Healing, isi asumă întreaga responsabilitate pentru utilizarea cunoştinţelor obţinute aici şi aplicaţiile acestora in activitatea sa profesională, iar in cazul in care nu este terapeut specializat, acreditat în îngrijirea sănătăţii, Participantul este de acord să utilizeze principiile predate numai sub supervizarea unui terapeut specializat.  
Art.2. - Prin înregistarea la evenimentele Recall Healing - ONLINE, vă exprimaţi acordul faţă de respectarea Termenilor si Conditiilor, care se aplică tuturor participanţilor înscrisi (denumite in continuare „Participant”) la evenimentele Recall Healing® (denumite in continuare „Evenimente”). Participarea la Evenimente este permisă exclusiv persoanelor peste 18 ani.
Art.3 - Odată cu achitarea taxei de participare, “Participantul” certifică faptul că a citit şi înţeles informaţiile furnizate pe pagina web şi declară în mod expres că achitarea contravalorii taxei de participare echivalează cu acordul personal privind toate condiţiile de participare la evenimente, iar pe cale de consecinţă se obligă să respecte toate clauzele acestui contract încheiat la distanţă. Orice alte susţineri ulterioare contrare sunt neavenite.

Art.4 - In cazul în care “Participantul” nu are internet şi se înregistrează online la Eveniment printr-o altă persoană, persoana respectivă este obligată să-i transmită informaţiile din prezentul contract încheiat la distanţă.
Art.5 - NU sunt acceptate cererile de inregistrare trimise prin sms,  email, Facebook sau telefon. Cu o adresă de email se poate inregistra o singură persoană. După înregistrare, rezervarea locului se confirmă de către “Organizator” după efectuarea plăţii cval. biletului de participare.
Art.6 - Se emite factură tuturor Participantilor, motiv pentru care se solicită datele de facturare. O factură emisă pe persoană fizică, nu se poate reface pe persoană juridică şi nici invers. Nu se acceptă plăţi in rate!
Art.7 - Odată cu plata biletului de participare, Participantul este de acord cu întroducerea datelor personale (nume şi email) în baza de date a Organizatorului, cu scopul de a-i furniza în viitor informaţii şi noutăţi în ceea ce priveşte evenimentele Recall Healing în România.  Aceste informaţii sunt protejate conform Legii nr. 677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Ulterior, oricând Participantul are posibilitatea să se dezaboneze de la emailurile trimise de către Organizator.

CAP. II – Obligaţiile Organizatorului în legătură cu Evenimentul sunt următoarele:
Art.8 - să  asigure  locaţia  pentru  buna  desfăşurare  a  Evenimentului  la  data  menţionată  pe pagina  https://www.recall-healing.ro (denumit în continuare „Site-ul”);
Art.9 - să pună la dispozitia Participantului informatiile necesare pentru a ajunge la locatia stabilită pentru desfăşurarea Evenimentului;
Art.10.-  organizatorul nu isi asumă nici o responsabilitate cu privire la calitatea internetului si eventuale probleme de conexiune, care ar putea impiedica participarea nestânjenită la eveniment, intrucât functionalitatea internetului nu este o problemă imputabilă organizatorului ci este riscul asumat de participant.;
Art.11.  -  organizatorul este obligat să emită facturi participanţilor ;
Art.12. - organizatrul este obligat să asigure expedierea materialelor, (suport seminar printat), în termen de 14 zile lucrătoare - din motive logistice -  după terminarea evenimentelor.  Nu se trimite suport de seminar printat participanților care repetă un modul.  Expedierile se vor face pe cheltuiala Organizatorului (prin curier / poştă), participanţilor care locuiesc in România. In cazul participanţilor din alte tări, plata transportului va fi suportată de către destinatar. Suportul de seminar NU se poate primi in format PDF. 
Art.13. - organizatorul sau trainerul nu sunt răspunzători pentru felul în care Participanţii folosesc informaţiile primite în cadrul Evenimentului.

CAP. IIII - Drepturile Participantului: Participantul are următoarele drepturi:
Art.14.- să beneficieze de  evenimentele şi activităţile care se vor organiza de către Organizator şi de suportul informaţional pentru participarea în cadrul Evenimentului;

CAP. IV. - Obligatiile Participantului: 
Art.15. - să achite integral taxa de participare doar după ce a primit de la organizator factura proformă. In cazul în care se va efectua plata taxei de participare fără să fie emis iniţial o factură proformă, participarea la eveniment nu va fi confirmată, iar suma achitată se va storna plătitorului.
Art.16. - să acceseze platforma Zoom doar de pe un singur dispozitiv (ori telefon, ori computer/laptop)- nu vom putea da acces participanților de pe două dispozitive; 
Art.17. - să testeze funcționalitatea microfonului și a camerei video înainte de a se conecta;
Art.18. - să intre in sala de prezentare Zoom cu camera web pornită  și să rămână pe tot parcursul sesiunilor cu camera web deschisă, din respect față de lector și față de ceilalţi participanţi/colegi/ din sală. In caz de boală, respectiv alte motive obiective sau subiective,   participantul poate solicita inainte de seminar, prin email, organizatorului acordul parcurgerii evenimentului cu camera web inchisă. 
Art.19. - să  aibă conexiune bună la internet, asigurându-se astfel din timp că va putea parcurge tot seminarul in condiţii perfecte; 

CAP. V. – REGULI DE CONDUITA: 
Art.20 - Confidențialitatea: tot ce se prezintă in timpul seminariilor, este strict confidențial, doar pentru cei care participă şi au achitat taxa de participare.

CAP. VI. – LOC DE DESFASURARE: online pe platforma ZOOM.

CAP. VII. CONDITII PENTRU BUNA DESFASURARE A SEMINARULUI:
Art.21 - se poate participa de pe Smartphone, laptop, tabletă sau calculator cu acces bun la internet, cu utilizarea camerei web deschisa pe tot parcursul seminarului.
Art.22 - Participantul când intră in camera ZOOM are obligatia de a-si scrie numele complet pentru a-i putea fi permis accesul in sala virtuală de seminar prin LINK-ul care i-a fost trimis in prelabil. (Acest proces înlocuieste înregistrarea din fiecare dimineată cu ocazia seminariilor organizate in Sali de evenimente). IMPORTANT: cei care vor intra în sala ZOOM de pe iphone să-si introducă complet numele si prenumele, deoarece în caz contrar în “sala de asteptare” va apare, în loc de nume, cuvântul “iphone” – motiv pentru care nu se va acorda acces persoanei respective, neputându-o identifica – neavând trecut numele complet! Acordati MARE atentie acestui detaliu!
Art.23 - Intrarea pe platforma începe cu 1 oră înainte, având camera web pornită, dar cu microfonul inchis.
Art.24.- In timpul seminarului nu este permisă înregistrarea prezentării din motive de confidențialitate.
Art.25.- Vă rugăm să onorați prezentatorul și pe ceilalți participanți cu punctualitatea Dvs., intrând in sală din timp. Prezentarea va incepe la ora 16.00 si se va termina la ora 23.00.
Art.26 - Dr. Gilbert Renaud va oferi participanților posibilitatea de a pune intrebări în diferite intervale de timp. Vă rugăm să respectați aceste intervale. Dacă apar intrebări în timpul seminarului, vă rugăm să vi le notați și să le puneți la următoarea ocazie. Este important să nu întrerupeți prezentarea.

CAP. VIII - CONDITIA DE ETICA:
Art.27- In timpul seminarului este obligatoriu să fie în încăpere doar persoana care s-a înscris la seminar, deoarece nu este etic să beneficieze de experiența lectorului aceia care nu au achitat taxa de participare.  
Art.28 - In cazul in care cineva  nu colaborează armonios și nu respectă principiile,  munca și intențiile Dr. Gilbert Renaud, folosindu-se in mod abuziv de denumiera Recall Healing, având un comportament neadecvat principiilor promovat de fondatorul metodei Recall Healing,  nu va avea acces la evenimentele organizate. Numele de Recall Healing NU este permis să se folosească la crearea de domenii web - bloguri, crearea de pagini/profile/grupuri pe diferite retele de socializare (Facebook, Instagram, etc), fără consimțământul autorului, ori titularului drepturilor de utilizare, Anima Sana Consult SRL, reprezentat prin Aliz Brunner.

CAP. IX –RESPECTAREA DREPTULUI DE AUTOR
Art.29. - Gilbert Renaud PhD deține toate drepturile de autor, mărci înregistrate alte drepturi de proprietate intelectuală tuturor informațiilor prezentate în cadrul Evenimentelor RECALL HEALING®. Incălcarea drepturilor de autor se referă – incluzând, dar nu limitându-se, la suportul de seminar printat, informații, conținuturi, documentații, manuale, texte, logo Recall Healing, broșuri, ilustrații, prezentări audio video expuse pe site, exerciții, unelte, imagini, orice alte materiale legate de seminarii,  precum si la cartea de referință scrisă de Gilbert Renaud Phd: “Pyramid of Health” (“PIRAMIDA SĂNĂTĂTII”).
Art.30 - Incălcarea drepturilor de autor mărci înregistrate fără consimțământul autorului, constituie prejudicierea autorului, ori titularului drepturilor de utilizare, în cazuri grave atrage după sine obligarea la daune-interese;
Art.31 - In timpul evenimentelor este STRICT INTERZISĂ înregistrarea audio/video de către Participanți. Acest drept aparține exclusiv firmei angajate cu contract în acest scop de către Organizator. Materialul înregistrat este proprietatea lui Gilbert Renaud Phd. 
Mentionăm faptul că, NU comercializam audio-videouri (pre)înregistrate! 
Art.32 - Participarea la Eveniment /Certificatul de participare/ NU acordă Participantului o calificare şi NU-i dă dreptul de a folosi titulatura de consultant/practiţioner/terapeut/trainer Recall Healing®/ “Vindecare prin reamintire”. În momentul de faţă, în România, în exclusivitate Gilbert Renaud PhD poate susţine traininguri Recall Healing®.
Art.33. - In caz de încălcare de către participant a prevederilor contractuale organizatorul va notifica acest aspect participantului aducând la cunoștință acestuia că urmează a fi restricționat accesul lui la evenimentul curent sau la cele viitoare cu titlu de sancțiune pentru încălcarea obligațiilor contractuale.  

CAP. X – RETURNAREA TAXEI DE PARTICIPARE
Taxa de participare este nerambursabilă. Ea poate fi totuși folosită pentru participarea la un alt seminar timp de 1 an, fiind nominală și netransferabilă.

CAP.XI - NERESPECTAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR
În cazul încălcării Termenilor și Condițiilor de mai sus, Organizatorul este îndreptățit să interzică Participantului prezența la Eveniment, fără a fi obligat la restituirea taxei de participare.

CAP.XII - LITIGII - LEGEA APLICABILA  
Relațiile contractuale dintre părți sunt guvernate de legea română. Orice litigiu care nu poate fi rezolvat pe cale amiabila va fi trimis spre soluționare instanțelor competente din Oradea.