builderall

Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii de participare la seminariile RECALL HEALING® – ONLINE  

CAP. I – Condiţiile generale de participare:
Prin înregistarea la seminariile Recall Healing - ONLINE, vă exprimaţi acordul faţă de respectarea Termenilor si Conditiilor, care se aplică tuturor participanţilor înscrisi (denumite in continuare „Participant”) la evenimentele Recall Healing® (denumite in continuare „Evenimente”). Participarea la Evenimente este permisă exclusiv persoanelor peste 18 ani.
Odată cu achitarea taxei de participare, “Participantul” certifică faptul că a citit şi înţeles informaţiile furnizate pe pagina web şi declară în mod expres că achitarea contravalorii taxei de participare echivalează cu acordul personal privind toate condiţiile de participare la evenimente, iar pe cale de consecinţă se obligă să respecte toate clauzele acestui contract încheiat la distanţă. Orice alte susţineri ulterioare contrare sunt neavenite. 
In cazul în care “Participantul” nu are internet şi se înregistrează online la Eveniment printr-o altă persoană, persoana respectivă este obligată să-i transmită informaţiile din prezentul contract încheiat la distanţă.
Recall Healing®este marcă înregistrată de către dr.Gilbert Renaud PhD, la nivel internaţional.
Evenimentul Recall Healing® prezentat şi organizat nu este un training/curs acreditat.
Trainer: Gilbert Renaud PhD – expert fondator Recall Healing şi trainer oficial.
Partenerul exclusiv în România al Recall Healing®, precum şi administratorul portalului de informaţii online www.recallhealing.ro este Aliz Brunner, reprezentant și organizator evenimente  Recall Healing® în România, prin S.C. ANIMA SANA CONSULT S.R.L., societate de drept român cu răspundere limitată, înregistrată în Registrul Comertului sub nr. J5/1653/02.09.2016, având CUI RO36487706, cu sediul in Oradea, str. Moscovei nr. 31, denumit în continuare „Organizator”.

 

Platile se pot face cu card bancar – NU sunt acceptate cererile de inregistrare trimise prin email, Facebook sau telefon. Cu o adresă de email se poate inregistra o singură persoană. După înregistrarea online, rezervarea locului se asigură de către “Organizator” după efectuarea plăţii cval. biletului de participare. Se emite factură tuturor Participantilor, motiv pentru care se solicită datele de facturare.

O factură pentru persoană fizică, nu se poate reface pe persoană juridică şi nici invers. NU SE ACCEPTĂ PLĂTI IN RATE!
Odată cu plata biletului de participare, Participantul este de acord cu întroducerea datelor personale (nume şi email) în baza de date a Organizatorului, cu scopul de a-i furniza în viitor informaţii şi noutăţi în ceea ce priveşte evenimentele Recall Healing în România.  Aceste informaţii sunt protejate conform Legii nr. 677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Ulterior, oricând Participantul are posibilitatea să se dezaboneze de la emailurile trimise de către Organizator.

CAP. II – Obligaţiile Organizatorului în legătură cu Evenimentul sunt următoarele:
• să  asigure  locaţia  pentru  buna  desfăşurare  a  Evenimentului  la  data  menţionată  pe  siteul https://www.recall-healing.ro/evenimente//    (denumit în continuare „Site-ul”)
•    să pună la dispozitia Participantului informatile necesare pentru a ajunge la locatia stabilita pentru desfăşurarea Evenimentului;
•    să emită facturi participanţilor 
•    să asigure  livrarea materialelor – suport pentru Eveniment, dacă este cazul.

CAP. III - Obligaţiile Trainerului în legătură cu Evenimentul sunt următoarele: 
•    trainerul îşi asumă individual întreaga responsabilitate faţă de Participant, în legătură cu:
•    conţinutul informaţional prezentat Participanţilor în cadrul Evenimentului;
•    prezentarea către participanţi a informaţiei în acord cu descrierea Evenimentului prezentată pe Site

 

CAP. IV Drepturile Participantului: Participantul are următoarele drepturi:
•    să beneficieze de toate evenimentele şi activităţile care se vor organiza de către Organizator şi de tot suportul informaţional şi material pentru participarea în cadrul Evenimentului;

CAP. V. Obligatiile Participantului: 
•    să achite integral taxa de participare 
•    să respecte recomandările stipulate în suportul de seminar şi anume: Participantul recunoaşte că este terapeut specializat acreditat, asumându-şi întreaga responsabilitate pentru cunoştinţele obţinute aici şi aplicaţiile acestora, sau dacă nu este terapeut specializat, acreditat în îngrijirea sănătăţii, Participantul este de acord să utilizeze principiile predate în acest material numai sub supervizarea unui terapeut. Informaţiile primite au un scop strict educaţional şi nu de a diagnostica sau trata orice stare de sănătate, sau intenţia de a înlocui instrucţiunile unui practician de asistenţă medicală;
•    participantul NU poate înregistra/filma în timpul evenimentului, respectiv modifica, reproduce, expune, distribui, transmite, publica, crea lucrări derivate, transfera, vinde sau interpreta oricare dintre materialele şi informaţiile referitoare la training, suportul de seminar, în întregime sau parţial, în nicio altă manieră şi prin niciun mijloc, fiind de acord să nu reproducă, să nu furnizeze, să nu pună la dispoziţia nimănui sub nicio formă orice parte din proprietatea intelectuală Recall Healing® (”Vindecare prin reamintire”) – Gilbert Renaud;
•    participantul este unicul răspunzător pentru modul în care utilizează informaţiile primite în cadrul Evenimentului, precum şi de consecinţele pe care le poate produce prin folosirea respectivelor informaţii. Organizatorul sau Trainerul nu sunt răspunzători pentru felul în care Participanţii folosesc informaţiile primite în cadrul Evenimentului.
•    participantul are obligatia să despăgubească Organizatorul şi/sau persoanele cu care acesta are orice fel de relaţii contractuale, pentru orice prejudiciu cauzat de-a lungul participării sale la program, ca urmare a nerespectării Termenilor şi Condiţiilor.
CAP. VI. – REGULI DE CONDUITA:
Confidentialitatea: Tot ce se prezinta in timpul seminariilor, este strict confidential, doar pentru cei care participa si au achitat taxa de participare.

CAP. VII. – LOC DE DESFASURARE: online pe platforma ZOOM.

CAP. VIII. CONDITII PENTRU BUNA DESFASURARE A SEMINARULUI: se poate participa de pe Smartphone, laptop, tableta sau calculator cu acces bun la internet, cu utilizarea camerei web DESCHISA pe tot parcursul seminarului.
•    Participantul cand intra in camera ZOOM are obligatia de a-si scrie numele complet pentru a-i putea fi permis accesul in sala virtuala de seminar prin LINK-ul care i-a fost trimis in prelabil. (Acest proces inlocuieste inregistrarea din fiecare dimineata cu ocazia seminariilor organizate in Sali de evenimente). 
•    Intrarea pe platforma incepe cu 1 ora inainte, avand camera web pornita (obligatoriu) dar cu microfonul inchis.
•    In timpul seminarului nu este permisa inregistrarea prezentarii din motive de confidentialitate.
•    Suportul de curs nu se poate primi online in format PDF. Ulterior seminarului se va livra, prin curier / posta, participantilor care locuiesc in Romania. In cazul participantilor din alte tari, plata transportului va fi suportat de destinatar.
IMPORTANT: cei care vor intra in sala ZOOM de pe iphone sa-si introduca numele si prenumele, deoarece in “sala de asteptare” va apare, in loc de nume, cuvantul “iphone” – motiv pentru care nu va fi acordat acces persoanei respective, neputandu-o identifica – neavand trecut numele complet! Acordati MARE atentie acestui detaliu!

CAP. VIII CONDITIA DE ETICA:
•    In timpul seminarului este obligatoriu sa fie in incapere doar persoana care s-a inscris la seminar, sa nu fie si altcineva langa ea deoarece nu este etic sa beneficieze de experienta lectorului aceia care nu au achitat taxa de participare.
În cazul încălcării Termenilor și Condițiilor, Organizatorul este îndreptățit să interzica Participantului prezenta la Eveniment.

CAP. IX –RESPECTAREA DREPTULUI DE AUTOR
In timpul seminarului este STRICT INTERZISĂ înregistrarea audio/video de către Participanți. Acest drept aparține exclusiv firmei angajate cu contract în acest scop de către Organizator. Materialul înregistrat este proprietatea lui Gilbert Renaud Phd. In cazul încălcării acestor drepturi, contravenientul urmează să fie obligat la părăsirea imediată a sălii, fără nicio pretenție în legătură cu restituirea taxei de participare, precum la de daune-interese conform legilor în vigoare referitoare la drepturile de proprietate. Gilbert Renaud PhD deține toate drepturile de autor, mărci înregistrate alte drepturi de proprietate intelectuală tuturor informațiilor prezentate în cadrul Evenimentelor RECALL HEALING®. Incălcarea drepturilor de autor se referă – incluzând, dar nu limitându-se la suportul de seminar, informații, mărci înregistrate, conținuturi, documentații, manuale, texte, broșuri, ilustrații, prezentări audio video, exerciții, unelte, imagini orice alte materiale legate de training, precum la de referință scrisă de Gilbert Renaud Phd: “Pyramid of Health” (“PIRAMIDA SĂNĂTĂTII”). Incălcarea drepturilor de autor mărci înregistrate fără consimțământul autorului, constituie prejudicierea autorului, ori titularului drepturilor de utilizare, în cazuri grave atrage după sine obligarea la daune-interese;
Participarea la Eveniment NU acordă Participantului o calificare şi NU-i dă dreptul de a folosi titulatura de consultant/practiţioner/facilitator/trainer Recall Healing®/ “Vindecare prin reamintire”. În momentul de faţă, în România, în exclusivitate Gilbert Renaud PhD poate folosi aceste titluri şi poate susţine traininguri Recall Healing®.
In cazul nerespectării celor menţionate mai sus, persoana în cauză nu va putea participa in viitor la Evenimentele Recall Healing organizate în România şi nici în alte ţări din Europa, iar în cazuri mai severe, Institutul Recall Healing International îşi rezervă dreptul de a întroduce acţiune împotriva persoanei în cauză pentru obligarea la plata de daune-interese.
Suportul de seminar pe care-l primeşte Participantul NU este identic cu cartea de referinţă a lui Gilbert Renaud PhD: “PYRAMID OF HEALTH” /“PIRAMIDA SĂNĂTĂŢII”.

CAP. X–RETURNAREA TAXEI DE PARTICIPARE
Taxa de participare este nerambursabilă. Ea poate fi totuși folosită pentru participarea la un alt seminar timp de 1 an, fiind nominală și netransferabilă.

CAP. XI – PROGRAMUL SEMINARULUI:
Intervalul orar al seminarului este determinat de fusul orar, între România și Vancouver, desfasurandu-se între orele 16:00 – 23:30, ora României.
Înregistrarea (admiterea persoanelor in sala de rezentare pe platform ZOOM) va începe la ora 15.00 în fiecare zi, iar seminarul începe la ora 16.00 (fix) și se va termina la ora 23.00 – 23,30 zilnic. Procedura de înregistrare va fi repetată în fiecare zi, la sosire, pentru a putea urmări prezenta zilnică a participantilor.

Să onorați prezentatorul și pe ceilalți participanți cu punctualitatea Dvs., intrand in sala din timp. Prezentarea va incepe la ora 16.00 fix, dupa care accesul in sala este permisa doar in prima pauza.
Dr. Gilbert Renaud va oferi participanților posibilitatea de a pune intrebări în diferite intervale de timp. Vă rugăm să respectați aceste intervale. Dacă apar intrebări în timpul seminarului, vă rugăm să vi le notați și să le puneți la următoarea ocazie. Este important să nu întrerupeți prezentarea.

Aceste Termeni şi Condiții au valabilitate începând cu data de 01 septembrie2020 şi rămân valabili până la modificarea lor. Organizatorul își rezervă dreptul de a face modificări pe parcurs.